Gestió econòmica

Comissió de gestió econòmica de l’ecoxarxa de Lleida.

L’objectiu d’aquesta comissió és garantitza l’adequat funcionament de les tasques relacionades amb l’economia de l’ecoxarxa (EX) de Lleida i realitzar el balanços oportuns de forma clara i garantir-ne la transparència.

Per tal de complir aquest objectiu la comissió s’organitza en quatre branques o grups interrelacionades i coordinades per una altra branca coordinadora.

Així doncs les funcions queden classificade de la següent manera:

  • Gestió Econòmica de la Central de Compres o dels Productes (GE Productes)
  • Gestió Econòmica del servei de Bar (GE Bar)
  • Gestió Econòmica de l’ús de la camilla (GE Camilla)
  • Gestió Econòmica de Quotes i Moneda Social (GE Quotes)
  • Gestió Econòmica Coordinadora (GEC)

Les quatre branques principals tenen el compromís de presentar un cop al mes un balanç amb totes les entrades i sortides tan d’euros com de moneda social a la branca coordinadora, que té el compromís de presentar un balanç general a tots els membres de l’ecoxarxa. Aquest ha de ser mensualment ja que d’aquest balanç en depèn el preu del lloguer.

Cada una de les quatre branques tindrà un “caixa” física a la biotiga, per tal de poder garantir el balanços independents.

A cada grup hi haurà un mínim de dues persones (a ser possible) fins a un màxim de tres persones, excepte en el períodes de transició. Aquestes persones seran rotatives, però mai les dos al mateix temps.

Les persones que ocupen cada grup es designaran en assemblea. Es demana que la persona involucrada en la tasca es comprometi a un mínim de ___ (¿3, 6?) mesos de funcionament.

Cada grup té dos objectius, per una banda garantir el correcte funcionament i transparència del sector en el que es treballa; i per altra banda definir clarament els procediments per tal que tota persona pertanyent a l’ecoxarxa de Lleida sigui capaç de complir amb el correcte funcionament.

A continuació es defineixen les tasques i objectius de cada grup:

Gestió Econòmica de Quotes i Moneda Social (GE Quotes): Aquest grup serà l’encarregat de gestionar i portar al dia el pagament de les quotes, l’adquisició de moneda social, i el manteniment del CES. Així mateix, també s’ocuparà de gestionar les altes de sòcies a l’ecoxarxa de Lleida.

Té un compte propi al CES, aquest és el nº LLDA9000

Haurà de garantir que aquest procés sigui conegut per tota l’ecoxarxa, explicant la forma de procedir, i la feina delegada per a tal, explicant una metodologia de treball.

Les persones designades en aquest grup tindran el compromís de resoldre els dubtes que vagin sorgint respecte als temes de quotes, i altes; a més a més de presentar un balanç mensual amb les entrades i sortides tan d’euros com de moneda social a la GE Coordinadora.

Gestió Econòmica de la Central de Compres: Haurà de definir i explicar la metodologia de treball per fer el balanç de la central de compres. Haurà de presentar un balanç en € i eM, i si és viable a nivell informàtic, un balanç sobre stock. Es farà càrrec de l’explicació del programari informatic i de resoldre els dubte sorgits. El nº de compte CES Associat a la Central de Compres és el LLDA9001.

Gestió Econòmica del servei de Bar (GE Bar): Aquest grup serà l’encarregat de garantir el funcionament a nivell econòmic del Bar, així com pagar els productes adquirits pel propi funcionament i fer el balanços de caixa.

Per tal de garantir el funcionament s’ha creat un nº de compte al CES de l’ecoxarxa de Lleida, aquest és el LLDA9002.

Gestió econòmica de l’ús de la Camilla: Haurà de presentar un balanç en € i eM de les persones que en fan ús. Així com el número de vegades que s’ha utiltizat la camilla i en quina modalitat. (recordar que hi ha dos modalitats.) EL seu nº de compte CES associat és el LLDA9003.
Gestió econòmica Coordinadora:
La feina principal serà ser un pont en quan a balanç econòmic es refereix. Observar cap on es mouen les monedes, detectar mancances globals. Per últim haurà de presentar un balanç global de l’ecoxarxa cada mes. Haurà de transmetre als membres de l’ecoxarxa tots els balanços, així com les seues interrelacions. Té el nº de compte CES associat al LLDA0000.

Totes les persones integrants en les diferents tasques de cada grup, passen automàticament a formar part de la Comissió de Gestio econòmica de l’Exoxarxa de LLeida

Anuncis
  1. Deixa un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: